Visioner, Projekt og Økonomi i flere detaljer

Visioner for Nordsøbadet Fanø

Om sommeren bugner Fanøs strande af glade vandhunde i alle aldre, som mødes sammen og på tværs. Uden for sæsonen samles trofaste vinterbadere og deles om de kolde gys, mens resten af øens beboere, sommerhusejere og turister længes mod vandleg og indendørs samlingssteder.

 

Vi ønsker med genetableringen af Nordsøbadet Fanø at skabe et helårligt samlingssted for såvel beboere som turister. Et samlingssted, hvor gode oplevelser og relationer skabes. Et samlingssted til læring og fri leg. Et samlingssted, hvor energi bliver brugt på den gode måde og hvor sundhed og velvære er i fokus.

 

Får vi atter fyldt bassinet, som har været tomt siden 2013, vil det være et aktiv for hele øen, idet det vil tiltrække flere turister uden for sæsonen. Jo flere turister der kommer til øen, des flere forretninger og cafeer kan holde helårsåbent, og skabe yderligere grundlag for fællesskab. Et helårsåbent vandland vil også være en positiv faktor i forhold til den fremtidige tilflytning til øen –  ikke mindst blandt børnefamilier.

 

Med andre ord, er der et stort behov for et indendørs samlingssted med plads til fysisk udfoldelse for både beboere, sommerhusejere og turister, og det behov ønsker vi at dække ved at renovere og genopfylde Nordsøbadet Fanø.

 

Med genetableringen understøttes en fortsættelse at Fanø Bads mere end 100-årige historie og tradition som internationalt kursted. 1890’erne blev netop Fanø Bad udpeget som Danmarks første internationale badested. 

 

Samtidig vil genetableringen af Nordsøbadet bidrage- og give en god sammenhæng til det betydelige løft, der via RealDania er skabt i Fanø Bad med etablering af et byrum som et samlende element, genskabelse af promenadekulturen, hvor Vesterhav, klitter og natur er bragt frem. Alt sammen med et mål om at aktivere områdets turismepotentiale ved at udvikle, formidle og synliggøre stedets kulturarv, identitet og byggende miljø. 

 

Anlægsbudget

Via Sport & Event Park Esbjerg – herunder tilknyttede arkitekter og ingeniører – er udarbejdet specificeret oversigt over anlægsudgifter. 

Kapitalbehov:

Renovering af Nordsøbadet jf. arkitekt/ingeniører                     kr.   8,7 mio.

+ afsat til uforudsete udgifter 15% af renoveringsomk.,             kr.  1,3 mio.

+ etablering af driftskapital i den selvejende institution              kr.   2,0 mio.
————————————————————————             ——————

I alt kapitalbehov                                                                            kr. 12,0 mio.

 

 

Indsamlingsregnskab 2020