Om Projektet

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i foreningen til støtte for Nordsøbadet, Fanø

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling  i foreningen til støtte for Nordsøbadet Fanø. Indkaldelsen vil blive fremsendt via mail til aktionærer og sponsorer men bliver hermed også annonceret via vores hjemmeside og Facebook. Grundet den generelle Corona-situation i Danmark har vi været nødsaget til at udsætte den ordinære generalforsamling, men er nu glade for endeligt at kunne afholde den:
 
Fredag d. 21. august 2020 kl 19.00 på Torvet på Fanø Skole
 
Dagsorden er følgende jf. foreningens vedtægter:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr m.v.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt
Jf vedtægterne skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 1. marts MEN grundet ovennævnte Corona-situation har bestyrelsen besluttet, at eventuelle forslag kan fremsendes frem til fredag d. 14. august 2020.

Ordinær generalforsamling i Støtteforeningen udsættes grundet Corona

Grundet Corona-situationen i Danmark er bestyrelsen i Støtteforeningen nødsaget til at udsætte den ordinære generalforsamling, der jf. vedtægterne skulle afholdes inden udgangen af april måned, til maj 2020. Indkaldelse vil jf. vedtægterne følge 2 uger før afholdelse på hjemmeside, facebook og via mail til folkeaktionærer og sponsorer. 

Referat af ekstraordinær generalforsamling Nordsøbadet Fanø – 21. februar 2020

Marie Kock Petersen bød velkommen til de 30 fremmødte.
Bestyrelsen indstiller Annette Simmelsgaard som dirigent
Bestyrelsen indstiller Søs Josefsen som referent
Anette Simmelsgaard konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. Vedtægterne.

Bestyrelsen har løbende fået henvendelse fra personer, som har vist interesse for projektet.

Følgende 6 personer ønsker at opstille til bestyrelsen:

Arne Blaabjerg Jensen

Finn Arne Hansen

Irene Martinsen

Per Svarre

Jens Erik Jensen

Kristine Kaas Krog

Irene Martinsen har boet på Fanø 34 år og været interesseret i projektet siden starten.

Jens Erik Jensen har en lejlighed i ejerforeningen.

Finn Arne Hansen, Fanø Posten, selvstændig

Per Svarre tidligere regionsdirektør i Danske Bank og BG Bank. Per har haft sommerhus på Fanø gennem 20 år.

Kristine Kaas Krog, medlem af byrådet på Fanø, bosiddende.

Arne Blaabjerg, ansat som ingeniør ved Fanø Kommune, bosiddende i Vejle. Arne har en lejlighed i ejerforeningen.

Alle blev valgt.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 18.42

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således at Per Svarre blev formand, Irene Martinsen næstformand, Jens Erik Jensen blev kasserer og Kristine Kaas Krog, sekretær.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kære Folkeaktieholder, Kære Sponsorer,

Som folkeaktieholder eller sponsor  i “Foreningen til Støtte for Nordsøbadet Fanø” mordtager I hermed indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

På sidste afholdte ekstraordinære generaforsamling den 27. december 2019, var det desværre ikke muligt at sammensætte en ny bestyrelse for Støtteforeningen. Vi har fået flere tilkendegivelser fra folk, der er interesseret i at indtræde i bestyrelsesarbejdet og håber nu, at en ny bestyrelse kan vælges, således at drømmen om Nordsøbadet kan realiseres.

Tid & Sted: Torvet, Fanø Skole fredag d. 21. februar 2020 kl. 18.30  

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af medlemmer til bestyrelsen (der kan jf. vedtægternes pkt. 21 vælges 5-7 bestyrelsesmedlemmer)

Hvis det mod forventning ikke lykkes at danne en ny bestyrelse, har vi jf. referat fra seneste ekstraordinære generalforsamling medtaget følgende pkt. 

3) Nedlæggelse af Støtteforeningen og tilbagebetaling af midler til folkeaktieholdere og sponsorer. (Punktet frafalder hvis det lykkedes at få valgt en ny bestyrelse)

Det er kun medlemmer af foreningen, der har stemmeret ved generalforsamlingen. Man kan ikke stemme ved fuldmagt. Medlemskab opnås ved køb af folkeaktie eller indgivelse af sponsorat senest fredag d. 14. februar 2020, således at den frivillige bestyrelsen har tid til og mulighed for at udstede folkeaktierne og opgøre medlemslisten. Vedtægter forefindes på foreningens hjemmeside, www.nordsoebadetfanoe.nu.

Vi takker for den opbakning vi har mødt blandt borgere, sommerhus- og lejlighedsejere, erhvervsdrivende, Fanø Kommune og Slotsøbadet Kolding. Nordsøbadet Fanø kan blive et spændende projekt, som vi ønsker alt det bedste. 

 

Vel mødt.

Med venlig hilsen  den afgående Bestyrelsen

Marie Kock Pedersen, Bestyrelsesmedlem – Genopstiller ikke

Anne Kirstine Geertsen, Bestyrelsesmedlem – Genopstiller ikke

Kristine Kaas Krog, Bestyrelsesmedlem – Genopstiller

Søs Josefsen, Sekretær og Kasserer – Genopstiller ikke

Jens Porsgaard Nielsen – Genopstiller ikke

Referat af ekstraordinær generalforsamling Nordsøbadet Fanø – 27. december 2019

Der mødte 47 stemmeberettigede op til generalforsamlingen.

Marie Kock Pedersen bød velkommen

 1. Valg af dirigent
  Anette Simmmelsgaard blev valgt. Søs Josefsen blev valgt som referent.
  Hans Jørgen Lynggaard og Lisbeth Fricke blev udvalgt til stemmeoptællere.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Det var ikke muligt at etablere en ny bestyrelse, da der kun var to opstillede kandidater, og der kræves 5 bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16.11 med udfaldet, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på opløsning af støtteforeningen, hvorefter indsamlede midler tilbagebetales.

Den siddende bestyrelse overvejer nu de fremtidige muligheder, herunder opløsning af støtteforeningen, men står samtidig også til rådighed for sparring og overdragelse, hvis det skulle lykkes at samle en ny bestyrelse, der således ville kunne vælges på en ny ekstraordinær generalforsamling. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen “Foreningen til støtte for Nordsøbadet Fanø”

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i “Foreningen til Støtte for Nordsøbadet Fanø”.

Tid & Sted: Torvet, Fanø Skole fredag d. 27. december kl 16.00 – 17.00

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det er kun medlemmer af foreningen, der har stemmeret ved

generalforsamlingen. Medlemsskab opnås ved køb af folkeaktie elle indgivelse af sponsorat. Vedtægter forefindes på foreningens hjemmeside, www.nordsoebadetfanoe.nu.

Vel mødt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen “Foreningen til støtte for Nordsøbadet Fanø”

 

Så tæt er vi på den første million!
705.000 kr. 70%
Vi vil gerne nå min. 500 folkeaktier, så vi kan dokumentere folkelig opbakning
250 folkeaktier købt 50%

Projekt ”Nordsøbadet Fanø”

Støtteforeningen for Nordsøbadet Fanø har sat sig en ambitiøs opgave for.  Vi vil indsamle 8 millioner og vi starter bogstavligt talt på bunden af badebassinet.

Fanø Badeland har været lukket siden 31 december 2012. Bygningerne står ubenyttet hen og er under forfald. Ejerforeningen Fanøbad Ferielejligheder købte badelandet og faciliteterne i 2014. På generalforsamlingen i 2018 besluttede man at forære badelandet og badefaciliteterne til en selvejende institution, således at det kan blive hele Fanøs vandkulturhus.

Vi vil skabe liv

Grundtanken og drivkraften i støtteforeningen er, at vi liv skabe liv. Vi ønsker at se Fanø (bad) udvikle sig og leve op til sit potentiale.

Fanø er i kraft af dets skønne strand, rene luft og badevand, der er de færreste forundt, et populært feriemål, sommer som vinter.

Fanø er et samfund og en feriedestination i udvikling, men øens borgere og gæster giver udtryk for, at vi har et smalt udvalg af indendørs aktivitetsmulighederuden for højsæsonen.  

Et naturligt samlingspunkt

Nordsøbadet Fanø skal rumme aktiviteter og arrangementer året rundt. Det skal være et naturligt samlingspunkt for både lokale og øens gæster, uanset alder.

Med genetableringen af Nordsøbadet, ser vi mulighed for at etablere en svømmeklub, der kan stå for svømmeundervisning af skoleelever, babysvømning, graviditetssvømning og seniorsvømning.

Endvidere ønsker vi at etablere faciliteter for genoptræning i vand og wellness aktiviteter. 

Vi vil skabe et samlingspunkt for sociale arrangementer så som børne aqua disco og stilleaftner for voksne.

Projektet vil skabe flere aktiviteter for turister og gæster og ligeledes være et stort aktiv i forhold til bosætning.

Hvad skal der til?

Badelandet skal igennem en større renovering, og anlægget skal udskiftes for at imødekomme de standarder, der er i dag for blandt andet klorindholdet i vandet.

Ejerforeningen og bestyrelsen i støtteforeningen har været i tæt samarbejde med Slotssøbadet, Koldings bestyrelse, og det er med deres ekspertise, at der er udarbejdet en plan for renoveringen af badelandet.

Slotssøbadet Kolding har tilbudt at stå for den fremtidige drift. Hermed har vi sikret os, at badelandet bliver drevet professionelt. Når pengene er indsamlet, har Slotssøbadets eksperter vurderet, det vil tage 3-4 mdr. at gennemføre projektet.

Vi håber, at du vil være med til at genskabe Nordsøbadet Fanø.

Sammen gør vi drømmen til virkelighed.

Med venlige hilsner
Bestyrelsen
Støtteforeningen Nordsøbadet Fanø

Nyheder

27. december 2019 – Referat af ekstraordinær generalforsamling Nordsøbadet Fanø

Der mødte 47 stemmeberettigede op til generalforsamlingen.

Marie Kock Pedersen bød velkommen

 1. Valg af dirigent
  Anette Simmmelsgaard blev valgt. Søs Josefsen blev valgt som referent. 
  Hans Jørgen Lynggaard og Lisbeth Fricke blev udvalgt til stemmeoptællere.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Det var ikke muligt at etablere en ny bestyrelse, da der kun var to opstillede kandidater, og der kræves 5 bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16.11 med udfaldet, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på opløsning af støtteforeningen, hvorefter indsamlede midler tilbagebetales.

Den siddende bestyrelse overvejer nu de fremtidige muligheder, herunder opløsning af støtteforeningen, men står samtidig også til rådighed for sparring og overdragelse, hvis det skulle lykkes at samle en ny bestyrelse, der således ville kunne vælges på en ny ekstraordinær generalforsamling. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen “Foreningen til støtte for Nordsøbadet Fanø”

12. december 2019 – Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i “Foreningen til Støtte for Nordsøbadet Fanø”.

Tid & Sted: Torvet, Fanø Skole fredag d. 27. december kl 16.00 – 17.00

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det er kun medlemmer af foreningen, der har stemmeret ved

generalforsamlingen. Medlemsskab opnås ved køb af folkeaktie elle indgivelse af sponsorat. Vedtægter forefindes på foreningens hjemmeside, www.nordsoebadetfanoe.nu.

Vel mødt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen “Foreningen til støtte for Nordsøbadet Fanø”

15. august 2019 – Tak for en dejlig dag i Nordsøbadet Fanø

Idag har været en vild dag, en vildt god dag i Nordsøbadets historie.

Hanne og Lene Thyssen fra Danibo Fanø Sommerhusudlejning offentliggjorde til dagens arrangement, at de støtter Nordsøbadet Fanø med kr. 100.000! 
Vi er så begejstret for deres opbakning og økonomiske støtte til projektet, og det gav os endnu mere blod på tanden i arbejdet på for etablere et vandkulturhus her på Fanø.

Derudover blev der officielt overrakt kr. 50.000 fra Fanø Sparekasse, som støtteforeningen tidligere på året har ansøgt.

Vi fløj nærmest hjem, høje efter konstruktiv dialog og gode input fra erhvervslivet, og gode snakke med private, der lagde vejen forbi for ved selvsyn at se faciliteterne.

Tak.

Otto Skak, direktør ved Slotssøbadet Kolding deltog også i dagens arrangement, og stor tak til pressen Fanø Ugeblad, Fanø Posten, Jydske Vestkysten og P4 Esbjerg, som bragte et live interview med vores formand Jens Porsgaard Nielsen.

18. juli 2019 – Nyhedsbrev

Kære folkeaktieholder 

Vi ønsker fra bestyrelsens side at holde Jer grundigt opdateret på de tiltag, vi gør for at nå i mål med projektet. Vi er glade derfor for at kunne fortælle Jer, at hjemmesiden www.nordsoebadetfanoe.nu gik i luften i onsdags. Vi håber, at mange af Jer vil lægge vejen forbi siden og fortælle vidt og bredt om den. Den 15. august holder vi et stort event for erhvervslivet på Fanø fra kl. 12.30 – 14.00. Derefter åbner vi op for alle interesserede fra kl. 14.30 – 18.00. Der har været stor efterspørgsel på endnu et event, hvor interesserede kan se faciliteterne, og få en snak med os om visioner og ideer. Vi har inviteret en del af den lokale presse, og håber også at TV Syd og Jyske Vestkysten vil dække eventet. I er som folkeaktieholder også mere end velkomne til at lægge vejen forbi denne dag i tidsrummet kl. 14.30 – 18.00. 

Derudover har vi fået produceret 5.000 flyers, og godt 100 plakater som i disse dage bliver omdelt på Fanø og i butikkerne med en invitation til erhvervslivet om eventet den 15. august. 

En anden god nyhed er, at vi har sendt flere ansøgninger til uddelingspuljer, og så senest som i fredags fik vi besked fra Sol og Strand om, at projektet Nordsøbadet Fanø er i blandt de 3 udvalgte af alle nominerede til deres lokale håndsrækning. Vi skal derfor have lavet en præsentationsvideo inden 1. august, hvorefter alle sommerhusejere ved Sol og Strand skal stemme, hvem de synes skal vinde. Vi ved besked i uge 35, og vi lægger også videoen op på hjemmesiden og på vores facebookside. 

Til sidst er der kun at ønske Jer alle en rigtig god sommer, og vi glæder os til igen at kunne fortælle mere nyt næste måned. 

Med mange sommerhilsner Bestyrelsen Marie, Jens, Kristine, Anne Kirstine og Søs 

31. maj 2019 – Informationsmøde for Folke-aktionærer

31. maj 2019 afholdte vi det første event i Nordsøbadet Fanø.

Tak for deltagelse, tak for input og begejstring hos de fremmødte.

Vi glæder os til det videre arbejde med synlighed, fondssøgning og forankring.