Om Projektet

Projekt ”Nordsøbadet Fanø”

Støtteforeningen for Nordsøbadet Fanø har sat sig en ambitiøs opgave for.  Vi vil indsamle 12 millioner og vi starter bogstavligt talt på bunden af badebassinet.

Fanø Badeland har været lukket siden 31. december 2012. Bygningerne står ubenyttet hen og er under forfald. Ejerforeningen Fanøbad Ferielejligheder købte badelandet og faciliteterne i 2014. På generalforsamlingen i 2018 besluttede man at forære badelandet og badefaciliteterne til en selvejende institution, således at det kan blive hele Fanøs vandkulturhus.

Så tæt er vi på den første million!
2.785.000 kr. 100%
Vi vil gerne nå min. 500 folkeaktier, så vi kan dokumentere folkelig opbakning
296 folkeaktier købt 59%

Vi vil skabe liv

Grundtanken og drivkraften i støtteforeningen er, at vi vil skabe liv. Vi ønsker at se Fanø (bad) udvikle sig og leve op til sit potentiale.

Fanø er i kraft af dets skønne strand, rene luft og badevand, der er de færreste forundt, et populært feriemål, sommer som vinter.

Fanø er et samfund og en feriedestination i udvikling, men øens borgere og gæster giver udtryk for, at vi har et smalt udvalg af indendørs aktivitetsmuligheder uden for højsæsonen.  

Et naturligt samlingspunkt

Nordsøbadet Fanø skal rumme aktiviteter og arrangementer året rundt. Det skal være et naturligt samlingspunkt for både lokale og øens gæster, uanset alder.

Med genetableringen af Nordsøbadet, ser vi mulighed for at etablere en svømmeklub, der kan stå for svømmeundervisning af skoleelever, babysvømning, graviditetssvømning og seniorsvømning.

Endvidere ønsker vi at etablere faciliteter for genoptræning i vand og wellness aktiviteter. 

Vi vil skabe et samlingspunkt for sociale arrangementer så som vandturneringer, midnatssvømning og vanddiskotek.

Projektet vil skabe flere aktiviteter for turister og gæster og ligeledes være et stort aktiv i forhold til bosætning.

Nyheder

Nyhedsbrev den 29. juni 2021

Kære alle folkeaktionærer,

 

Så er der godt nyt i projektet med at genetablere Nordsøbadet Fanø.

 

Ejerforeningen Fanøbad Ferielejligheder har nemlig besluttet at donere to millioner kroner og selve Nordsøbadet til en selvejende institution. Støtteforening er klar med yderligere 785.000 kroner

 

Efter års hårdt arbejde er der nu et stort gennembrud i sagen om renoveringen og genåbningen af Nordsøbadet ved Fanø Bad. Medlemmerne af ejerforeningen i komplekset Fanøbad Ferielejligheder har på sin netop afholdte generalforsamling med overvældende flertal besluttet at skyde to millioner kroner ind i projektet.

 

Desuden vil ejerforeningen overdrage selve bygningen med badelandet til en selvejende institution, der skal eje og drive badelandet.

“Bestyrelsen i Ejerforeningen er glade for den store opbakning, ejerne har givet projektet. Nu håber vi, det vil give et boost i den rigtige retning, så badelandet kan blive en realitet til forhåbentlig stor glæde for Fanøs lokalbefolkning og de mange besøgende,” siger formand Anita Flugt Petersen. 

 

Da Støtteforeningen for Nordsøbadet Fanø også har 785.000 kroner, indsamlet gennem flere år, er der nu et solidt afsæt for at komme videre. 

 

Støtteforeningen har nu bedt Fanø Kommune om at overveje at afsætte et pænt beløb til støtte til den kommende selvejende institution. Støtteforeningen håber også, at kommunen vil købe svømmetimer til Fanøs yngste skoleelever og daginstitutionsbørn. Og at foreningslivet vil bakke op ved at bruge badelandet til deres vandaktiviteter.

“Det er dejligt at høre, at ejerforeningen bakker op med støtte til projektet. Vi tager støtteforeningens ønsker med i drøftelserne af budgettet for 2022,” lyder det fra borgmester Sofie Valbjørn.

 

——–

 

Desuden er bestyrelsen for Støtteforeningen blevet et medlem rigere, idet Vibeke Ehrhorn er tiltrådt. Vibeke er bosiddende i Nordby med sin mand, og skriver om sig selv: ”Efter at være gået på pension fra Tønder Gymnasium, flyttede vi i november 2019 til Fanø. Egentlig et forslag fra min bror Tom, som bor i Sønderho. Det er bæredygtigt, argumenterede han, at tage sig af hinanden, når man bliver gammel. Vi blev hurtigt overbevist og tog springet. Det samme gjorde vores datter Nina og hendes familie, så nu bor vi alle på denne skønne ø, hvor vi drømmer om en indendørs svømmehal. Det er vigtigt at øens børn lærer at svømme, og for vi ældre en fantastisk mulighed for motion.”

Bestyrelsen har fortsat en stor opgave foran sig med at rejse de resterende midler, og opfordrer derfor alle til at melde sig, hvis man har mulighed for at bidrage til projektet i form af hjælp til fundraising, markedsføring, bestyrelsesarbejde eller blot som ambassadør for Nordsøbadets Støtteforening.

 

De bedste hilsner,
Støtteforeningen for Nordsøbadet Fanø

Referat af bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for Fanø Nordsøbad lørdag den 22. maj kl. 16 i svømmehallen i Fanø Bad.

Dagsorden var: 

1.     Konstituering

Jens Thestrup Schmidt blev valgt til formand, Jens Erik Jensen til kasserer, Finn Arne Hansen til sekretær og Gunnar Halldorsson til ansvarlig for markedsførings- og fundraisingudvalget.

 

Referent: Finn Arne Hansen, Fanø den 22. maj klokken 17.20.

Referat (beslutningsreferat) af generalforsamlingen i Støtteforeningen for Fanø Nordsøbad lørdag den 22. maj kl. 14 i svømmehallen i Fanø Bad.

Dagsorden var ifølge vedtægterne: 

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning 

3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4.     Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr m.v. 

5.     Valg af medlemmer til bestyrelsen 

6.     Valg af revisor 

7.     Behandling af indkomne forslag 

8.     Eventuelt 

  

Ad 1, valg af dirigent: 

Anders Houe blev valgt uden modkandidat.

 

Ad 2, bestyrelsens beretning: 

Fungerende formand Jens Erik Jensen aflagde en kort og fyndig beretning. Den vil blive lagt på hjemmesiden. Gunnar Halldorsson fortalte om arbejdet i markedsførings- og fundraisingudvalget, og Finn Arne Hansen supplerede formandens beretning med lidt forhistorie og uddybninger. Bestyrelsen varslede, at der ville komme en ekstraordinær generalforsamling, hvis det viser sig, at ejerforeningen i Fanø Vesterhavsbad ikke kan få vedtaget deres plan for at overgive svømmehallen til en selvejende institution samt indskyde kapital i projektet.

 

Ad 3, regnskab: 

Regnskabet blev godkendt. Kassereren, Jens Erik Jensen, fortalte om de mange udgifter, der er med at indsamle penge, herunder afgifter til staten og udgifter til særskilt regnskab fra revisor til staten i samme anledning. Det udhuler vor økonomi.

 

Ad 4, kontingentfastsættelse: 

Kontingent per navnenoteret aktionær blev fastsat til 200 kroner. Kontingent er desværre ikke opkrævet i 2019 og 2020, da en tidligere bestyrelse ikke igangsatte opkrævning i 2019.

 

Ad 5, valg til bestyrelsen: 

Jens Erik Jensen og Finn Arne Hansen blev genvalgt. Bestyrelsen består desuden af Gunnar Halldorsson og Jens Thestrup Schmidt (indsuppleret i 2021). Det lykkedes ikke at finde et femte bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen gav bestyrelsen respit til at finde et femte medlem frem til august. Lykkedes det ikke, skal der holdes en ekstraordinær generalforsamling, med mindre der allerede har været en ekstraordinær generalforsamling inden da.

 

Ad 6, valg af revisor: Vi beholder vor nuværende revisor Brandt Revision, som efter en fusion med en stor, udenlandsk koncern nu hedder RSM Denmark.

  

As 7, indkomne forslag:

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev trukket, da der allerede i 2019 blev indført kontingent, i hvert fald for aktionærer, og da der var udbredt tvivl om juraen. Bestyrelsen, der ikke havde referatet for generalforsamlingen i 2019, vil nu søge juridisk rådgivning for at afklare, hvad der kan lade sig gøre. Forslagene, der blev trukket, så således ud: 

 

”For at tiltrække flere medlemmer, foreslår bestyrelsen en ændring af vedtægterne: 

  

Nuværende vedtægter: 

  

7.1              Medlemskab opnås ved køb af folkeaktie. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen efter indstilling fra bestyrelsen. 

  

7.2              Kontingent indbetales senest 1. marts. 

  

Ændres til:  

  

7.1              Medlemskab opnås ved at betale et års kontingent forud. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen efter indstilling fra bestyrelsen. 

  

7.2              Kontingent indbetales årligt, senest 1. marts. 

  

(Bestyrelsen vil foreslå 200 kroner per husstand og 100 kroner for enlige. Man kan stadig købe folkeaktier.) 

  

Bestyrelsen kommer også med dette beslutningsforslag: 

  

Principbeslutning 

Generalforsamlingen beslutter i dag, at kun aktionærer og sponsorer kan få penge tilbage ved opløsning af foreningen, maksimalt 90 procent af det beløb, man har købt aktier for eller givet i sponsorat.” 

  

Ad 8, eventuelt:

Bestyrelsen fik tak for arbejdet, og formanden takkede for den gode debat.

 

Støtteforeningen for Nordsøbadet Fanø skal have ny formand

Efter godt et år på posten som formand for Støtteforeningen for Nordsøbadet Fanø er Per Svarre holdt som formand. Jens Erik Jensen er fungerende formand frem til generalforsamlingen i slutningen af april eller starten af maj. Bestyrelsen regner med hurtigt at have en ny formandskandidat klar, og flere gode kandidater er klar til at træde ind i til bestyrelsen. 

”Det seneste år har været brugt på at genoplive projektet, som var meget tæt på at lukke ultimo 2019.  Det har været hårdt arbejde, at få tiltrukket en ny mulig driftspartner, igen få gang i salget af folkeaktier, få gang i dialogen med ejerforeningen på Fanø Bad, som skal overdrage vandlandet, kommunen med mere. I perioden er vi kommet rigtig langt og troen på projektet er nu igen tilstede. Der er gang i fundraisingen, hvor de første ansøgninger er udsendt og der kommer løbende tilsagn ind om køb af folkeaktier. Der har også været megen positiv omtale af projektet på de sociale medier, og døren til Fanø Kommune er åben. Der er dog også bump på vejen i form af samarbejdet med ejerforeningen på Fanø Bad. Det gør nu, at der er behov for nye kræfter på formandsposten,” udtaler Per Svarre. 


Per Svarre ønsker projektet god vind fremover og vil bidrage alt det han kan,

så projektet kan køre videre, og den nye formand kommer godt i gang.  

 

Jens Erik Jensen

Fungerende formand

 

Samarbejde med SEPE

Vi har glædet os til at kunne melde ud at Nordsøbadet Fanø samarbejder med Sport & Event Park Esbjerg om at få fyldt vand i bassinet igen!

Se uddybende artikler fra Jydske Vestkysten herunder:

Esbjerg skal hjælpe lukket vandland på Fanø

Svømmestadiondirektør vil lege med Fanøs vandland

Julebrev til Folkeaktionærer og interessenter i Nordsøbadet Fanø 

Så nærmer vi os julen og et nyt år. 2020 har været et år i Coronaen’s tegn. Et svært år for alle og det gælder også for projekt Nordsøbadet. På trods af de mange udfordringer, så er det alligevel lykkedes, at få mange ting på plads omkring Nordsøbadet. Bestyrelsen og arbejdsgrupperne arbejder konstant på, at komme tættere på målet, om et vandland på Fanø. Målet vi styrer efter, er medio 2022 og gerne før.  

Siden nyhedsbrevet fra oktober er der sket følgende:

Vi er kommet tættere på en udmelding omkring en samarbejdspartner til at drifte vandlandet – en afløser for Slotssøbadet. Vi har aftalt møde med dem igen primo januar 2021, hvor vi går i gang med at udarbejde drift- og anlægsbudget. Bestyrelsen for samarbejdspartneren har ”nikket” til, at arbejde videre med en samarbejdsaftale. Der er dog lige nogle vedtægtsændringer, der skal på plads og de skal godkendes politisk.

I samarbejde med Fanø Idrætsforening, har vi fået en aftale på plads med DGI, omkring fradrag for gaver til godgørende formål. I det her tilfælde gaver til vandlandet, hvor det er muligt, at få fradrag for gaver op til kr. 16.600 i 2020. Vi håber, at mange vil bruge denne model og få fradrag for deres bidrag til vandlandet.

Vi er i gang med en kampagne med henblik på at få tegnet yderligere Folkeaktier, og få støtte i form af gaver med fradrag til Nordsøbadet. En folkeaktie i julegave er en del af kampagnen.

Anne-Mette Jensen fra Fanø har meldt sig under fanerne og vil hjælpe i arbejdsgruppen for Folkeaktier og markedsføring. Anne-Mette driver virksomheden Wadehaw Creative Studio på Fanø. Anne-Mette har allerede bidraget med flere ting omkring projektet. Er der flere, som gerne vil bidrage, så sig endelig til. I kan kontakte – Per Svarre på tlf. 40643079 eller mail: svarre@post1.dknet.dk

Ejerforeningen Fanø Bad, der ejer vandlandet, har haft generalforsamling og den siddende bestyrelse er genvalgt med en enkelt udskiftning. Det betyder så, at vi kan arbejde videre med de ting vi har gang i med bestyrelsen og målet er at vi får en endelig aftale på plads med dem i 1. kvartal 2021.

Afslutningsvis vil vi, fra bestyrelsen og arbejdsgrupperne, takke for opbakningen og støtten til Nordsøbadet.

 

Du og familien ønskes en glædelig jul og et godt nytår.  

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Støtteforeningen Nordsøbadet Fanø.      

 

Referat af Ordinær Generalforsamling i Foreningen til Støtte for Nordsøbadet Fanø

Afholdt fredag d. 21. august 2020 kl 19.00 på Torvet på Fanø Skole

1. Valg af dirigent – Lillian Møller blev anbefalet af bestyrelsen og valgt til dirigent.
2. Bestyrelsens beretning – se resume at beretningen nedenfor.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse – Kasserer Jens Erik Jensen fremlagde regnskabet for 2019 som blev godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr m.v. – Der var ikke foreslået ændringer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen – Der blev valgt 1 nyt medlem til Bestyrelsen – Gunnar Halldorsson træder til i stedet for Arne Blåbjerg.
6. Valg af revisor. Bestyrelsen anbefaler at vi fortsætter med Brandt Revision og Rådgivning – de blev valgt.
7. Behandling af indkomne forslag – der var ikke indkommet forslag
8. Eventuelt – Den nyvalgte Formand for Ejerforeningen Fanø Bad takkede støtteforeningen for at kaste sig i selen for at arbejde for etablering af Nordsøbadet Fanø og understegede at den nye bestyrelse for ejerforeningen er postive og glæder sig til samarbejdet.

Resume af beretningen på generalforsamling i Støtteforeningen Nordsøbadet Fanø, den 21.8.2020
Der var tak til de fremmødte, der stadig viser interesse for Nordsøbadet Fanø. Som mange andre steder, så har Coronaen gjort, at projektet har ligget stille og det har ikke været muligt, at afholde en generalforsamling i henhold til vedtægterne.
Forleden var der person, der er meget involveret i mange ting på Fanø, der udtalte at Nordsøbadet er det absolut vigtigste projekt p.t. på Fanø. Vi er vel det eneste større feriemål ved Vestkysten, der ikke har en form for vandland. Når jeg spørger mine børn og børnebørn om Fanø, så siger de samstemmende, at det er et rigtig dejligt sted, men der mangler noget til børnene m.m. når vejret ikke er så godt, eller uden for sommersæsonen. Det de efterspørger, er en indendørs bademulighed. Så kære fremmødte – det her er vigtigt.
Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet og en speciel tak til Arne Blåbjerg, der har valgt at trække sig.

Formandens beretning
Ingen her eller andre steder kan og er vel i tvivl om, at der kun er vindere ved, at få Nordsøbadet Fanø etableret. Det gælder beboerne på Fanø, sommerhusejerne, turisterne, udlejerne, hoteller, restauranterne, forretningerne m.m.
Det vil kunne forlænge udlejningssæsonen på Fanø, give flere turister, højere priser på udlejning af sommerhusene og lejligheder o.s.v. Sagt på godt nydansk – en ren win – win situation for alle. Jeg og andre er også af den overbevisning, at det heller ikke vil forringe priserne på sommerhusene og lejlighederne på Fanø.
Som det tidligere er meldt ud, så skal Nordsøbadet placeres i det tidligere vandland, der tilhører ejerforeningen Fanø Bad. Som også tidligere meldt ud, så forærer ejerforeningen vandlandet til projektet. I ejerforeningen Fanø Bad har man, henover foråret arbejdet på, at få etableret en ny bestyrelse. Coronaen har igen været skyld i, at der ikke har været muligt at afholde en generalforsamling. Det er nu også kommet på plads, hvor der er valgt en næsten ny bestyrelse og en ny formand. Nu skal vi så i gang med, at få alle de juridiske og praktiske ting på plads i relation til projektet.
Som det også kom frem på generalforsamlingen, så er den nye bestyrelse klar til at arbejde på, at realisere projektet. Efter den nye formands udmelding, så står det helt klart.
Den 15.4. meddelte Slotssøbadet, at de trak sig fra projektet. Deres årsag var Coronakrisen og det, at de i mellemtiden har overtaget Kolding Vandrehjem.
Så efter at tingene er åbnet mere op igen, er vi i bestyrelsen for Støtteforeningen er igen kravlet i arbejdstøjet, så vi igen kan få sat gang i projektet.

Nu kan vi se fremad igen og her en kort status på det vi har gang i:
Vi har i dag generalforsamling, hvor vi også har arbejdet på, at få lidt nye kræfter i bestyrelsen og vi har også arbejdet på, at få tilknyttet gode og spændende kræfter til projektet, der kan hjælp med at få det gennemført. Begge dele er lykkedes, men vi skal have flere endnu. Planen er at der etableres nogle arbejdsgrupper, der selvstændig kan arbejde med dele af projektet – ellers bliver det for tungt – f.eks.:
fundraising – her har vi fået 1-2 stærke personer til at hjælpe her. Steen Lassen, som flere kender, har sagt ja til at bidrage.
¤ tegning af Folkeaktier herunder kontakt til de mange sommerhusejere, udlejerne og beboerne på Fanø.
¤ Driftsaftale med dem, der skal drive Nordsøbadet i stedet for Slotssøbadet.
¤ Renoveringen af badet
¤ Overdragelsen og juraen m.m. i relation til overdragelse af det bestående vandland.
¤ m.m.
Så er der nogen, der har interesse i at give en hånd med her, så modtages det med kyshånd. Eller kender I nogen, der kan bidrage, så kom med navnene. Hold jer ikke tilbage – såvel lidt som meget arbejde er velkommen.
Den 3. september har vi møde med nogen, der måske kan have interesse i at gå ind i stedet for Slotssøbadet.
Så er det planen at vi ret hurtigt får aftalt et møde med alle udlejningsbureauerne på Fanø. Vi har talt med Hanne Thyssen om det og hun vil hjælpe med at arrangere det møde. Jeg ved også at Finn Arne er i dialog med Kent Nymark. Her ligger indgangen til alle dem, der lejer deres sommerhus ud på Fanø.
Så er vi i gang med at give vores vedtægter en renovering med henblik på, at kunne komme bredere ud til flere interessenter og bidragsydere.
Så kære fremmødte – vi er i gang igen.
Afslutningsvis også en appel til alle – vi skal have tegnet mange flere folkeaktier. Husk pengene kommer retur, hvis projektet ikke bliver til noget.

Resume – af formanden Per Svarre

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i foreningen til støtte for Nordsøbadet, Fanø

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling  i foreningen til støtte for Nordsøbadet Fanø. Indkaldelsen vil blive fremsendt via mail til aktionærer og sponsorer men bliver hermed også annonceret via vores hjemmeside og Facebook. Grundet den generelle Corona-situation i Danmark har vi været nødsaget til at udsætte den ordinære generalforsamling, men er nu glade for endeligt at kunne afholde den:
 
Fredag d. 21. august 2020 kl 19.00 på Torvet på Fanø Skole
 
Dagsorden er følgende jf. foreningens vedtægter:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr m.v.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt
Jf vedtægterne skal forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 1. marts MEN grundet ovennævnte Corona-situation har bestyrelsen besluttet, at eventuelle forslag kan fremsendes frem til fredag d. 14. august 2020.

Ordinær generalforsamling i Støtteforeningen udsættes grundet Corona

Grundet Corona-situationen i Danmark er bestyrelsen i Støtteforeningen nødsaget til at udsætte den ordinære generalforsamling, der jf. vedtægterne skulle afholdes inden udgangen af april måned, til maj 2020. Indkaldelse vil jf. vedtægterne følge 2 uger før afholdelse på hjemmeside, facebook og via mail til folkeaktionærer og sponsorer. 

Referat af ekstraordinær generalforsamling Nordsøbadet Fanø – 21. februar 2020

Marie Kock Petersen bød velkommen til de 30 fremmødte.
Bestyrelsen indstiller Annette Simmelsgaard som dirigent
Bestyrelsen indstiller Søs Josefsen som referent
Anette Simmelsgaard konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. Vedtægterne.

Bestyrelsen har løbende fået henvendelse fra personer, som har vist interesse for projektet.

Følgende 6 personer ønsker at opstille til bestyrelsen:

Arne Blaabjerg Jensen

Finn Arne Hansen

Irene Martinsen

Per Svarre

Jens Erik Jensen

Kristine Kaas Krog

Irene Martinsen har boet på Fanø 34 år og været interesseret i projektet siden starten.

Jens Erik Jensen har en lejlighed i ejerforeningen.

Finn Arne Hansen, Fanø Posten, selvstændig

Per Svarre tidligere regionsdirektør i Danske Bank og BG Bank. Per har haft sommerhus på Fanø gennem 20 år.

Kristine Kaas Krog, medlem af byrådet på Fanø, bosiddende.

Arne Blaabjerg, ansat som ingeniør ved Fanø Kommune, bosiddende i Vejle. Arne har en lejlighed i ejerforeningen.

Alle blev valgt.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 18.42

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således at Per Svarre blev formand, Irene Martinsen næstformand, Jens Erik Jensen blev kasserer og Kristine Kaas Krog, sekretær.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Kære Folkeaktieholder, Kære Sponsorer,

Som folkeaktieholder eller sponsor  i “Foreningen til Støtte for Nordsøbadet Fanø” mordtager I hermed indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

På sidste afholdte ekstraordinære generaforsamling den 27. december 2019, var det desværre ikke muligt at sammensætte en ny bestyrelse for Støtteforeningen. Vi har fået flere tilkendegivelser fra folk, der er interesseret i at indtræde i bestyrelsesarbejdet og håber nu, at en ny bestyrelse kan vælges, således at drømmen om Nordsøbadet kan realiseres.

Tid & Sted: Torvet, Fanø Skole fredag d. 21. februar 2020 kl. 18.30  

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af medlemmer til bestyrelsen (der kan jf. vedtægternes pkt. 21 vælges 5-7 bestyrelsesmedlemmer)

Hvis det mod forventning ikke lykkes at danne en ny bestyrelse, har vi jf. referat fra seneste ekstraordinære generalforsamling medtaget følgende pkt. 

3) Nedlæggelse af Støtteforeningen og tilbagebetaling af midler til folkeaktieholdere og sponsorer. (Punktet frafalder hvis det lykkedes at få valgt en ny bestyrelse)

Det er kun medlemmer af foreningen, der har stemmeret ved generalforsamlingen. Man kan ikke stemme ved fuldmagt. Medlemskab opnås ved køb af folkeaktie eller indgivelse af sponsorat senest fredag d. 14. februar 2020, således at den frivillige bestyrelsen har tid til og mulighed for at udstede folkeaktierne og opgøre medlemslisten. Vedtægter forefindes på foreningens hjemmeside, www.nordsoebadetfanoe.nu.

Vi takker for den opbakning vi har mødt blandt borgere, sommerhus- og lejlighedsejere, erhvervsdrivende, Fanø Kommune og Slotsøbadet Kolding. Nordsøbadet Fanø kan blive et spændende projekt, som vi ønsker alt det bedste. 

 

Vel mødt.

Med venlig hilsen  den afgående Bestyrelsen

Marie Kock Pedersen, Bestyrelsesmedlem – Genopstiller ikke

Anne Kirstine Geertsen, Bestyrelsesmedlem – Genopstiller ikke

Kristine Kaas Krog, Bestyrelsesmedlem – Genopstiller

Søs Josefsen, Sekretær og Kasserer – Genopstiller ikke

Jens Porsgaard Nielsen – Genopstiller ikke

27. december 2019 – Referat af ekstraordinær generalforsamling Nordsøbadet Fanø

Der mødte 47 stemmeberettigede op til generalforsamlingen.

Marie Kock Pedersen bød velkommen

 1. Valg af dirigent
  Anette Simmmelsgaard blev valgt. Søs Josefsen blev valgt som referent. 
  Hans Jørgen Lynggaard og Lisbeth Fricke blev udvalgt til stemmeoptællere.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Det var ikke muligt at etablere en ny bestyrelse, da der kun var to opstillede kandidater, og der kræves 5 bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 16.11 med udfaldet, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på opløsning af støtteforeningen, hvorefter indsamlede midler tilbagebetales.

Den siddende bestyrelse overvejer nu de fremtidige muligheder, herunder opløsning af støtteforeningen, men står samtidig også til rådighed for sparring og overdragelse, hvis det skulle lykkes at samle en ny bestyrelse, der således ville kunne vælges på en ny ekstraordinær generalforsamling. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen “Foreningen til støtte for Nordsøbadet Fanø”

12. december 2019 – Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i “Foreningen til Støtte for Nordsøbadet Fanø”.

Tid & Sted: Torvet, Fanø Skole fredag d. 27. december kl 16.00 – 17.00

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det er kun medlemmer af foreningen, der har stemmeret ved

generalforsamlingen. Medlemsskab opnås ved køb af folkeaktie elle indgivelse af sponsorat. Vedtægter forefindes på foreningens hjemmeside, www.nordsoebadetfanoe.nu.

Vel mødt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen “Foreningen til støtte for Nordsøbadet Fanø”

15. august 2019 – Tak for en dejlig dag i Nordsøbadet Fanø

Idag har været en vild dag, en vildt god dag i Nordsøbadets historie.

Hanne og Lene Thyssen fra Danibo Fanø Sommerhusudlejning offentliggjorde til dagens arrangement, at de støtter Nordsøbadet Fanø med kr. 100.000! 
Vi er så begejstret for deres opbakning og økonomiske støtte til projektet, og det gav os endnu mere blod på tanden i arbejdet på for etablere et vandkulturhus her på Fanø.

Derudover blev der officielt overrakt kr. 50.000 fra Fanø Sparekasse, som støtteforeningen tidligere på året har ansøgt.

Vi fløj nærmest hjem, høje efter konstruktiv dialog og gode input fra erhvervslivet, og gode snakke med private, der lagde vejen forbi for ved selvsyn at se faciliteterne.

Tak.

Otto Skak, direktør ved Slotssøbadet Kolding deltog også i dagens arrangement, og stor tak til pressen Fanø Ugeblad, Fanø Posten, Jydske Vestkysten og P4 Esbjerg, som bragte et live interview med vores formand Jens Porsgaard Nielsen.

18. juli 2019 – Nyhedsbrev

Kære folkeaktieholder 

Vi ønsker fra bestyrelsens side at holde Jer grundigt opdateret på de tiltag, vi gør for at nå i mål med projektet. Vi er glade derfor for at kunne fortælle Jer, at hjemmesiden www.nordsoebadetfanoe.nu gik i luften i onsdags. Vi håber, at mange af Jer vil lægge vejen forbi siden og fortælle vidt og bredt om den. Den 15. august holder vi et stort event for erhvervslivet på Fanø fra kl. 12.30 – 14.00. Derefter åbner vi op for alle interesserede fra kl. 14.30 – 18.00. Der har været stor efterspørgsel på endnu et event, hvor interesserede kan se faciliteterne, og få en snak med os om visioner og ideer. Vi har inviteret en del af den lokale presse, og håber også at TV Syd og Jyske Vestkysten vil dække eventet. I er som folkeaktieholder også mere end velkomne til at lægge vejen forbi denne dag i tidsrummet kl. 14.30 – 18.00. 

Derudover har vi fået produceret 5.000 flyers, og godt 100 plakater som i disse dage bliver omdelt på Fanø og i butikkerne med en invitation til erhvervslivet om eventet den 15. august. 

En anden god nyhed er, at vi har sendt flere ansøgninger til uddelingspuljer, og så senest som i fredags fik vi besked fra Sol og Strand om, at projektet Nordsøbadet Fanø er i blandt de 3 udvalgte af alle nominerede til deres lokale håndsrækning. Vi skal derfor have lavet en præsentationsvideo inden 1. august, hvorefter alle sommerhusejere ved Sol og Strand skal stemme, hvem de synes skal vinde. Vi ved besked i uge 35, og vi lægger også videoen op på hjemmesiden og på vores facebookside. 

Til sidst er der kun at ønske Jer alle en rigtig god sommer, og vi glæder os til igen at kunne fortælle mere nyt næste måned. 

Med mange sommerhilsner Bestyrelsen Marie, Jens, Kristine, Anne Kirstine og Søs 

31. maj 2019 – Informationsmøde for Folke-aktionærer

31. maj 2019 afholdte vi det første event i Nordsøbadet Fanø.

Tak for deltagelse, tak for input og begejstring hos de fremmødte.

Vi glæder os til det videre arbejde med synlighed, fondssøgning og forankring.